Čeká nás nový ročník projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“

Zář 25, 2022 | Aktuality

Brno, 25. září 2022 – Nový ročník projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je za dveřmi! Čekají nás měsíce plné regionálních seminářů ve všech krajských městech České republiky. Nadcházející ročník projektu bude probíhat pod záštitou českého předsednictví v Radě EU a zároveň probíhá v rámci Evropského roku mládeže.

Semináře jsou určené pro studenty středních škol ze všech krajů České republiky. Vybrat si proto účastníci mohou pro ně nejpohodlnější cestu na seminář. Přihlašování na jednotlivé semináře je již spuštěno na nové webové stránce projektu.

Program každého regionálního semináře se bude skládat ze dvou hlavních částí. Na zjednodušené simulaci jednání Rady EU a Evropského parlamentu si studenti vyzkouší, jaké je to stát se ministrem či europoslancem a pokusí se prosadit zájmy a požadavky jejich státu nebo frakce. Druhou část představují diskusní aktivity s osobnostmi z regionů a odborníky, akademiky či politiky s evropským přesahem. Debatní část se zároveň zaměří na aktuálně probíhající Evropský rok mládeže. Tato zkušenost přinese účastníkům možnost přijít s nápadem, který může změnit i budoucí směřování Evropské unie! Evropská komise tímto chce zdůraznit význam evropské mládeže při vytváření lepší budoucnosti, která bude ekologičtější, inkluzivnější a digitálnější.

Stejně jako v České republice, i na Slovensku dostanou středoškoláci možnost zkusit si na vlastní kůži, jaké je to rozhodovat o budoucnosti Evropy v Radě EU. Ve druhé části seminářů pak rovněž proběhne diskuse s lokálními představiteli veřejného života či odborníky. Slovenští účastníci se mohou těšit na čtyři regionální semináře, které organizuje slovenská partnerská organizace Centrum pre európsku politiku.

Na každém z regionálních seminářů tři nejlepší účastníci z každé instituce dostanou věcné ceny. Nejlepší účastníci navíc přímo postoupí na čtyřdenní Modelové zasedání institucí EU, jež proběhne od 26. do 29. ledna 2023 v Brně. Avšak možnost přihlásit se na modelové zasedání budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Účastníci budou vybíráni na základě eseje, který napíšou na zadané téma, spojené s Evropským rokem mládeže.

Projekt následně vyvrcholí závěrečnou konferencí, která je plánována na 27. březen 2023 v Praze. V rámci ní vystoupí sami účastníci k prezentaci závěrů dialogu, který probíhal mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí ve všech fázích projektu. Cílem je poskytnutí prostoru mladým lidem na představení společných názorů na diskutovaná společenská témata a prezentace výstupů z dílčích projektových aktivit.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře v České republice probíhají v rámci Evropského roku mládeže, jsou financovány z Evropské unie a hlavním partnerem je Dům zahraniční spolupráce. Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+. Projekt je uskutečněn také díky podpoře Zastoupení Evropské komise v České republice a Konrad Adenauer Stiftung. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Eurocentra, Kancelář Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika. Partnerem projektu je i Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mediálním partnerem projektu je portál Euroskop.