Projektový tým

Roman Badík

vystudoval Katedru politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V EUTIS působí od roku 2006 nejdříve na pozici projektového manažera a od roku 2011 na pozici ředitele společnosti. Ve společnosti stál u zrodu projektů Rozhoduj o Evropě a EU-WEEK-END. Mimo neziskový sektor působil v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU, ve Středoevropském technologickém institutu, na Odboru výzkumu Masarykovy univerzity a v současnosti v soukromé biotechnologické firmě. Mezi jeho záliby ci projektového manažera a od roku 2011 na pozici ředitele společnosti. Ve společnosti stál u zrodu projektů Rozhoduj o Evropě a EU-WEEK-END. Mimo neziskový sektor působil v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU, ve Středoevropském technologickém institutu, na Odboru výzkumu Masarykovy univerzity a v současnosti v soukromé biotechnologické firmě. Mezi jeho záliby patří cestování, vysokohorská turistika a běh.

Igor Blahušiak

vystudoval magisterské obory Právo a Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně. Následně pokračoval na doktorském studiu v oboru Právní věda se zaměřením na mezinárodní a evropské právo. V rámci studia absolvoval studijní pobyt na Univerzitě v Gentu a na King’s College v Londýně. Zároveň sbíral zkušenosti v Evropském parlamentu a v průběhu téměř roční pracovní stáže v Bruselu na zastoupení jednoho ze slovenských regionů. Pracoval na různých pozicích v Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády a nyní je ředitelem Odboru komunikace o evropských záležitostech. Volný čas věnuje cestování a poznávání nových zemí, fotografování a rád relaxuje na kole nebo u vaření a grilování.

Tímea Červeňová

e absolventkou magisterského programu Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Behem podzimu 2018 absolvovala studijní pobyt prostřednictvím programu Erasmus+ na Tallinn University. S organizací EUTIS aktivně spolupracuje od roku 2019 a od účasti v projektu Rozhoduj o Evropě v roce 2015 se aktivně zajímá o témata spojená s EU a jejich vhodným zprostředkováním mladým lidem. Ve volném čase se věnuje dobrovolnickým aktivitám a turistice.

Veronika Goldiňáková

je absolventkou magisterského programu Prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický a ruský jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala stáž na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku a spolupracuje s Centrom pre európsku politiku v Bratislave. Na katedre rusistiky FiF UK vedie študentský klub, divadlo a projekt zameraný na preklady súčasnej ruskej literatúry do slovenčiny. Ovláda šesť cudzích jazykov, vo voľnom čase sa venuje literatúre, plávaniu a jóge.

Jan Jakovljevič

je absolventem magisterského programu Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. V současnosti pracuje na Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU. S organizací Eutis aktivně spolupracuje od roku 2017, kdy se poprvé podílel na přípravě tehdejšího brněnského modelového zasedání Rozhoduj o Evropě. Rád se věnuje otázkám participace, zejména na obecní úrovni, na které si podle něj mladí lidé mohou nejlépe a nejsnáze vyzkoušet, jak ovlivňovat veřejné dění. V minulosti působil mimo jiné jako externí redaktor jihočeské MF DNES. Ve volném čase se zajímá o veřejné dění, rád sportuje, odpočívá a tráví čas se svojí přítelkyní.

Ludmila Johnová

je absolventkou Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala bakalářský studijní obor Mezinárodní politika – diplomacie a navazující magisterský obor Evropská integrace. Při studiu začala pracovat jako referentka v Eurocentru Praha v oblasti komunikace o evropských záležitostech, kam se po působení v jiných rezortech a na jiných odborech opět vrátila. Nyní je vedoucí Oddělení pro Eurocentra na Úřadu vlády a má na starost především koordinací akcí v regionech. Většinu svého volného času věnuje kuželkám, kde jako předsedkyně Komise mládeže České kuželkářské asociace organizuje soutěže pro mládež. Nejlépe si odpočine při běhu a sportu obecně, ale také při sledování oblíbených seriálů.

Michael Murad

 je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice. V minulosti úzce spolupracoval s dalšími neziskovými organizacemi, či např. se středisky Europe Direct. V rámci sítě EUNET byl předsedou pracovní skupiny zaměřené na výměnu zkušeností a metod při práci s mládeží. Od ledna 2020 působí v Asociaci pro mezinárodní otázky jako koordinátor Česko-německého programu pro mladé profesionály (CGYPP). Mezi jeho záliby patří cestování, literatura a procházky po horách.

Miloslav Pospíšil

je studentem Právnické fakultu Univerzity Karlovy. K zastižení je většinou v Mekáči, kde pracuje na pozici shift managera. Projektu Rozhoduj o Evropě se původně účastnil pouze jako student střední školy, ale když přišla možnost pomoci s organizací, ani vteřinu neváhal. Ve svém volném čase rád fotí, především architekturu, nebo poslouchá hudbu.

Kamil Sládek

absolvent Univerzity Komenského v Bratislavě, obor etnologie a historie. V Centre pre európsku politiku působí od roku 1999, realizoval více projektů na Slovensku, v České republice, Rakousku, Bosně a Hercegovině a na Ukrajině. V současnosti je předsedou CEPu. Zajímá se o středověké dějiny a architekturu, má rád turistiku a jízdu na kole.

Kateřina Šustrová

je absolventkou magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době pracuje na Stálém zastoupení ČR při EU. S EUTISem spolupracuje od roku 2014 na projektech neformálního občanského vzdělávání, kterému by se chtěla věnovat i do budoucna. I proto absolvovala doplňující pedagogické studium pro učitele středních škol. Věnuje se také celé řadě dobrovolnických aktivit, od výuky češtiny pro cizince po spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Baví ji studium cizích jazyků, cestování a poznávání nových kultur.

Leon Tóth

je studentem Univerzity Karlovy v Praze, kde studuje magisterský obor Právo a právní věda.V současnosti zastává pozici Koordinátora Národního konventu o EU.
Do projektu Rozhoduj o Evropě se v minulosti opakovaně zapojil jako účastník. Zajímá ho oblast mezinárodních vztahů, především pak fungování nadnárodních institucí. V minulosti vedl organizační týmy studentských konferencí a podílel se na realizaci modelových zasedání OSN
s mezinárodní účastí. V budoucnu by se chtěl věnovat kombinaci mezinárodního práva a diplomacie. Mezi jeho zájmy patří historie, studium jazyků a sporty všeho druhu.

Martin Míšek

studuje Evropská studia a Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity. Během studia absolvoval stáž na Ministerstvu zahraničních věcí či na Zastoupení
Jihomoravského kraje při EU v Bruselu. Během jednoho semestru studoval na Bilkent Üniversitesi
v Ankaře. V roce 2016 se účastnil projektu EU-WEEK-END, poté několika krátkodobých projektů
v rámci programu Erasmus+ a od té doby se více věnuje neformálnímu vzdělávání, participaci
mládeže a tématům, o která se mladí lidé zajímají. Ve volné chvíli rád zajde do dobré kavárny či vyrazí
na nějaký ten výlet.