Modelové zasedání institucí

Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Přihlašování bude spuštěno po dobu 7 dní pro účastníky z každého regionálního semináře.

Modelové zasedání institucí EU se uskuteční 26. – 29. ledna 2023 v Brně. Čtyřdenní simulované jednání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti vybraných politiků a odborníků, se kterými budou účastníci diskutovat o aktuálních tématech. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a účastníci se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni.

 

Projektové noviny – Evropský reportér:

Model 2023 (26. – 29. 1.2023)

 Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Účastníci budou vybíráni na základě argumentační eseje.

Zadání eseje:
Vypracujte krátkou esej, v rozsahu 1 800 znaků na jedno z témat Evropského roku mládeže (evropské hodnoty, umění a kultura, digitální technologie, vzdělávání a mobilita mládeže, zaměstnanost, ekologie, zdraví, duševní pohoda a sport, inkluze, mládež a svět). V eseji jasně definujte, o jaké téma se jedná. Zdůrazněte, co by z vašeho pohledu měla Evropská unie v dané oblasti dělat. Esej nahráváte přímo do přihlašovacího formuláře. Současně nahrajte část eseje (vaše klíčové sdělení) na názorovou platformu Evropského roku mládeže. 

Pokyny k přihlašování a zpracování esej obdrží účastníci po regionálním semináři do mailu!

Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+.