Přihlášky

Regionální seminÁŘE

Semináře v ČRSemináře na Slovensku
regionální semináře

Česká republika

Regionální semináře v České republice jsou otevřeny studentům všech typů středních škol. Přihlašovat se na regionální semináře je možné měsíc před seminářem prostřednictvím přihlašovacího formuláře tady:

Každý z regionálních seminářů sestává z 2 částí:

 • zjednodušená simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu,
 • debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života.

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci.

Program seminářů:

 • 8:30 – 9:00 Registrace účastníků
 • 9:00 – 9:40 Zahájení semináře a uvítání účastníků, představení agendy jednání, shrnutí jednacího řádu
 • 9:40 – 11:10 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
 • 11:10 – 11:20 Přestávka
 • 11:20 – 12:50 Oddělené jednání výboru EP a Rady EU
 • 12:50 – 13:20 Oběd
 • 13:20 – 14:20 Společné jednání výboru EP a Rady EU
 • 14:20 – 14:30 Přestávka
 • 14:30 – 16:00 Workshop
 • 16:00 Vyhlášení nejlepších účastníků, předání cen a diplomů, zakončení semináře

 

4Tři nejúspěšnější účastníci z části semináře věnované simulaci Rady EU a Evropského parlamentu vyhrají hodnotné ceny a získají diplom. Nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na vícedenní modelové zasedání institucí EU, které se uskuteční na konci února 2023.

V průběhu seminářů je samozřejmostí dodržování zvýšených hygienických opatření a aktuálních epidemiologických nařízení.

 Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Regionální semináře projektu v České republice probíhají v rámci Evropského roku mládeže a jsou financovány z Evropské unie. Hlavním partnerem projektu v roce 2022 je Dům zahraniční spolupráce. Semináře jsou uskutečněny také díky podpoře Zastoupení Evropské komise v České republice a Konrad Adenauer Stiftung. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kancelář Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika.

Kompletní shrnutí výstupů z diskusí i postřehy samotných účastníků z ročníku projektu naleznete zde:

V závěrečné zprávě pro výstupy z ročníka 2021/22.

V dokumentu pro výstupy z regionálních seminářů v ročníku 2022/23.

regionálne semináre

Slovenská republika

Regionálne semináre sú určené pre študentov všetkých stredných škôl. Prihlasovať sa dá prostredníctvom prihlasovacieho formulára v časti Prihláška (po vybraní kraja, pre ktorý je seminár určený).

Každý zo seminárov bude mať dve časti:

 • zjednodušená simulácia rokovania Rady EÚ,
 • debata s politikmi, odborníkmi a ďalšími osobnosťami verejného života.

Tému, o ktorej sa bude na simulácii Rady EÚ rokovať, si môžu účastníci vybrať sami z možností v prihlasovacom formulári.

Jednodňové regionálne semináre pre účastníkov zo Slovenska sa uskutočnia v týchto termínoch:
TERMÍNY PRE ŠK. ROK 2023/24 OZNÁMiME Čoskoro!

Traja najúspešnejší účastníci z časti seminára venovanej simulácii Rady EÚ vyhrajú hodnotné ceny a získajú diplom. Ceny budú zaslané poštou. Najlepší zástupcovia zároveň postupujú na viacdňové modelové rokovanie inštitúcií EÚ, ktoré sa uskutoční v polovici decembra 2021.

Projekt je realizovaný Centrom pre európsku politiku (Bratislava), s spolupráci s EUTIS, o.p.s. v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie a Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a Kondrad-Adenauer-Stiftung.