Popis projektu

Srp 28, 2022 | o projektu

Chceš se dozvědět více (nejen) o evropské politice? Chceš si vyzkoušet, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu? Chceš, aby byl Tvůj hlas v Evropě slyšet?

To vše Ti nabízí nový ročník Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky!

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je unikátní kombinací jednodenních interaktivních seminářů v regionech a simulace zasedání institucí Evropské unie. Projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň mladým lidem přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie.

Během října až prosince roku 2023 se v České republice uskuteční 8 jednodenních interaktivních seminářů. Každý bude sestávat ze dvou částí – zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a workshopu k volbám do Evropského parlamentu.

Na regionální semináře naváže v únoru 2024 třídenní modelové zasedání institucí EU u Olomouce, za účasti významných hostů.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a díky podpoře Zastoupení Evropské komise v České republice, Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kanceláře Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika.