Partneři a donoři

Zář 4, 2022 | o projektu

Modelové zasedání institucí EU a konference byli v roce 2023 podpořeny z programu Erasmus+

EUTIS

 

Centrum pre európsku politiku

 

Katedra politologie Fakulty sociálních studií

 

Strukturovaný dialog s mládeží

Strukturovaný dialog je nástroj a proces, který podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali. Také se zaměřuje na to, aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány v politickém procesu ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik, které se dotýkají mladých lidí. Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu s mládeží do běžné veřejné diskuze v České republice. Více informací naleznete na www.strukturovanydialog.cz.

Eurocentra

Eurocentra jsou informační místa, kam se občané mohou obracet se svými dotazy o Evropské unii. Zaměřují se na širokou i odbornou veřejnost, nabízejí informační materiály, pořádají přednášky a semináře. Naleznete je ve všech krajských městech. Více se o Eurocentrech dozvíte na stránkách Eurocentra.cz.

Evropská komise – Zastoupení v České republice

 

Europe Direct

 

 

Kancelář Evropského parlamentu v ČR

 

 

 

Eurodesk Česká republika

 

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech. Eurodesk  má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů, kteří poskytují informace mládeži a pracovníkům s mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Od roku 2022 je EUTIS regionálním partnerem Eurodesku v České republice.

Dům zahraniční spolupráce (DZS)