Čtyři regionální semináře nového ročníku projektu Rozhoduj o Evropě

Lis 2, 2023 | Aktuality

Brno, 2. listopad 2023 – V rámci nového ročníku projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky proběhly již čtyři regionální semináře. Semináře se konaly v Brně, Českých Budějovicích, Plzni a Praze a zúčastnilo se jich více než 100 středoškoláků.

Na začátku seminářů byli představeni partneři a na všech seminářích vystoupili také zástupci regionálních kanceláří Eurocenter a středisek Europe Direct. Ve svých prezentacích informovali účastníky o aktivitách, které realizují ve svém regionu. Účastníci seminářů měli možnost simulovat jednání Rady EU a Evropského parlamentu o reálném návrhu nařízení o obnově přírody. Nařízení, které Evropská komise předložila členským státům EU a Evropskému parlamentu 22. června 2022, stanoví pro země EU závazné cíle pro obnovu degradovaných ekosystémů, jako jsou rašeliniště, mokřady, lesy a mořské ekosystémy.

Druhá část semináře se zaměřila na aktuální téma nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Zde měli středoškoláci možnost navrhnout vlastní politickou skupinu, vymyslet její název a program a poté se ucházet o hlasy voličů – ostatních účastníků semináře. Závěrečná část semináře byla zaměřena na to, proč je dobré účastnit se voleb a jak se mladí lidé mohou zapojit do veřejného dění. Na závěr všech seminářů byli oceněni 3 nejlepší účastníci z každé instituce zajímavými cenami.

Semináře byly velmi přínosné. Dozvěděli jsme se hodně o evropské politice a o tom, jak se můžeme zapojit. Simulace Rady EU a Evropského parlamentu byla velmi zajímavá a poučná. Myslím, že tento projekt je skvělým způsobem, jak motivovat mladé lidi k aktivní účasti na veřejném životě,“ uvedl jeden z účastníků semináře.

Registrace na další regionální semináře, které se uskuteční v Pardubicích, Ostravě, Ústí nad Labem a Olomouci, je stále otevřená. Více informací o projektu a registraci naleznete na webových stránkách projektu v sekci Přihlášky.

Projekt realizuje ve školním roce 2023/2024 obecně prospěšná společnost Eutis za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR, Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kanceláře Evropského parlamentu v ČR, Europe Direct Česká republika, Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika.