Druhý den modelového zasedání institucí EU – Mladí lidé chtějí participovat!

Úno 10, 2024 | Aktuality

Horka nad Moravou, 10. února 2024 – Druhý den modelového zasedání institucí EU v Horce nad Moravou se zaměřil na téma participace mladých lidí na dění v České republice i v Evropské unii. Během workshopu se účastníci seznámili s konceptem Evropského dialogu mládeže, platformy pro diskusi a spolupráci mezi mladými lidmi a tvůrci politik. Dozvěděli se také o cílech mládeže (European Youth Goals), které definují 11 oblastí, kde je potřeba zlepšit život mladých lidí v Evropě.

Účastníci workshopu také sdíleli svůj pohled na zkušenost s různými programy na školách. Mnozí z nich ocenili možnost zapojit se do aktivit, které jim umožňují vyjádřit svůj názor nebo vycestovat do zahraničí. Zároveň ale identifikovali i různé překážky participace. Mnoho studentů a studentek neví o programech a možnostech a školy jim programy aktivně nenabízí. Ředitelé a učitelé ne vždy mají dostatek času a motivace k tomu, aby studenty do projektů zapojili a příprava a realizace projektů s mladými lidmi je často spojena s nadměrnou byrokracií.

Mladí lidé mají různé pohledy na dostupnost příležitostí – stále existuje část mladých lidí, kteří o příležitostech vědí a využívají je, ale možná si neuvědomují, že stále existuje velká část mladých lidí, kteří tyto informace nemají. Proto je důležité mluvit o inkluzi a překážkách, kterým mladí lidé v různých částech země čelí a řešit je,” řekl pro Evropského reportéra Radovan Blahut, mladý delegát EU dialogu mládeže.

Zuzana Wildová, koordinátorka Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, dodala: „Je skvělé, že si mladí lidé uvědomují, že jejich zájem o participaci by neměl zůstat jen jejich individuální aktivitou, ale že by měli zapojit i další mladé lidi ze svého regionu, například prostřednictvím projektů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a kontaktů z jiných projektů.

Workshop ukázal, že mladí lidé se zajímají o aktivní participaci a chtějí se podílet na tvorbě politik, které ovlivňují jejich život. Je ale důležité odstranit překážky, které jim v tom brání.

Odpoledne pokračuje program diskusí na téma participace mladých lidí ve volbách a ve školních parlamentech. Účastníci v rolích ministrů a ministryň a poslanců a poslankyň budou dále pokračovat v simulovaném jednání o nařízení na regulaci umělé inteligence. Budou diskutovat o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy k textu nařízení, a snažit se dosáhnout kompromisu.

Projekt je ve školním roce 2023/2024 realizován obecně prospěšnou společností Eutis, a s podporou Zastoupení Evropské komise v České republice, Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kanceláře Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika. Modelové zasedání institucí EU je spolufinancováno Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.