Fáze projektu

Zář 4, 2022 | o projektu

Fáze projektu

Projekt Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky sestává každoročně z několika na sebe navazujících částí, do kterých se můžete zapojit!

  • Regionální semináře (13 pro účastníky z České republiky, 4 pro účastníky ze Slovenska; září až prosinec 2022)

Jednodenní regionální semináře pro účastníky z České republiky a semináře na Slovensku určené středoškolákům ze všech typů škol. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí – zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a debaty s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na vícedenní modelové zasedání institucí EU. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní!

  • Modelové zasedání institucí EU (Brno, leden 2023)

Vyvrcholení celého projektu – čtyřdenní modelové zasedání institucí EU za účasti významných hostů, které proběhne na konci ledna v roku 2023. Modelové zasedání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti významných hostů z řad politiků a odborníků. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a studenti se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni. Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Účastníci budou vybíráni na základě eseje, který napíší na jedno ze dvou zadaných témat.

  • Konference (Praha, březen 2023)

Jednodenní konference završí ročník projektu. V rámci ní vystoupí sami účastníci k prezentaci závěrů dialogu, který probíhal mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí ve všech fázích projektu. Cílem je poskytnutí prostoru mladým lidem na představení společných názorů na diskutovaná společenská témata a prezentace výstupů z dílčích projektových aktivit.