Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky – nový ročník startuje!

Zář 9, 2023 | Aktuality

Brno, 9. září 2023 – Nový ročník vzdělávacího projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ startuje již brzy! Projekt je určený středoškolákům ze všech typů škol z České republiky a nabízí jim jedinečnou příležitost dozvědět se více o evropské politice a procesech rozhodování na evropské úrovni. Během října až prosince 2023 se v České republice uskuteční 8 jednodenních interaktivních seminářů. Každý bude sestávat ze dvou částí – zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a workshopu k volbám do Evropského parlamentu. Na regionální semináře naváže v únoru 2024 třídenní modelové zasedání institucí EU u Olomouce, za účasti významných hostů.

Účastníci regionálních seminářů se budou moci zapojit do simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu, kde si vyzkouší, jaké to je zastupovat stát nebo přímo občany v těchto institucích. Zároveň se dozvědí více o aktuálních evropských tématech a o tom, jak se mohou zapojit do veřejného dění. Tři nejúspěšnější účastníci simulace Rady EU a Evropského parlamentu získají hodnotné ceny a nejlepší zástupci z obou institucí zároveň automaticky postoupí na vícedenní modelové zasedání institucí EU. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice zúčastní!

Třídenní modelové zasedání institucí EU bude vyvrcholením celého projektu. Účastníci se zde budou moci setkat s významnými hosty z řad politiků a odborníků a zúčastnit se jednání Rady EU a Evropského parlamentu. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a studenti se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni.

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je jedinečná příležitost pro středoškoláky, jak se dozvědět více o evropské politice a procesech rozhodování na evropské úrovni. Projekt jim pomůže rozvíjet jejich kritické myšlení, komunikační dovednosti a schopnost rozhodovat se. Věříme, že projekt bude pro účastníky přínosem a že jim pomůže k lepšímu pochopení evropské unie,“ říká Karolína Mrázková, projektová manažerka organizace Eutis, o.p.s.

Registrace na regionální semináře jsou již otevřeny. Více informací o projektu a registraci najdete na webových stránkách projektu v sekci Přihlášky.

Projekt je ve školním roce 2023/2024 realizován obecně prospěšnou společností Eutis, a s podporou Zastoupení Evropské komise v České republice, Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kanceláře Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika.