Seminář v Olomouci zakončil sérii regionálních aktivit projektu Rozhoduj o Evropě v roce 2023

Pro 10, 2023 | Nezařazené

Brno, 10. prosince 2023 – V rámci nového ročníku projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky se již uskutečnily další čtyři regionální semináře. Semináře se konaly v Pardubicích, Ostravě, Ústí nad Labem a v Olomouci a zúčastnilo se jich spolu více než 100 středoškoláků.

V úvodu semináře proběhlo představení projektu, jeho cílů a programu. Účastníci seminářů měli možnost simulovat jednání Rady EU a Evropského parlamentu o aktuální legislativní iniciativě Evropské komise, kdy se účastníci se rozdělili do dvou skupin, které zastupovaly danou instituci. Simulace byla velmi realistická a účastníci měli možnost se seznámit s procesem rozhodování na evropské úrovni.

Mladí lidé si uvědomují, že občanská participace je důležitá pro rozvoj společnosti a že se mohou zapojit různými způsoby. Ve druhé části semináře se v rámci workshopu o volbách do Evropského parlamentu zajímali o Evropský sbor solidarity a solidární projekty. Tyto projekty nabízejí mladým lidem možnost dobrovolnické činnosti v zahraničí, například v oblastech, jako je ochrana životního prostředí, pomoc lidem v nouzi nebo vzdělávání. Na závěr každého semináře byly oceněni 3 nejlepší účastníci z každé instituce zajímavými cenami.

Poslední seminář, který se konal 8. prosince v Olomouci, uzavřel letošní regionální semináře, kterých se zúčastnilo celkem 218 středoškoláků ve věku 15 až 19 let. „Jsme rádi, že i tento ročník projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na jeden den tvůrcem evropské politiky byl mezi středoškoláky tak úspěšný. Semináře jsou pro mladé lidi jedinečnou příležitostí dozvědět se více o evropské politice a o tom, jak se mohou zapojit. Věříme, že projekt přispěje k tomu, aby se mladí lidé více zajímali o dění v Evropě a aktivněji se zapojovali do veřejného života,“ uvedl Roman Badík, ředitel Eutis, o.p.s.

Následovat bude modelové zasedání institucí EU, které se uskuteční 9. až 11. února 2024 v Horce nad Moravou za účasti 30 vybraných účastníků. Ti se mohou těšit na zajímavý program plný simulací, diskusí s odborníky a politiky, ale také na zajímavé workshopy a zábavné kvízy.

Projekt je ve školním roce 2023/2024 realizován obecně prospěšnou společností Eutis, a s podporou Zastoupení Evropské komise v České republice, Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kanceláře Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika.