V Brně začalo modelové zasedání institucí EU

Led 27, 2023 | Aktuality

26. 1. 2023, Brno – Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čeká čtyřdenní program skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního procesu EU, ale také diskusí s odborníky na různá témata spojena s evropskými záležitostmi.

Po slavnostním zahájení modelového zasedání proběhla první z panelových diskuzí, kdy měli účastníci možnost debatovat s Igorem Blahušiakem z Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zuzanou Wildovou z Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, Pavlem Kukučkou ze Zastoupení Evropské komise v ČR a Janem Pátkem z Kanceláře Evropského parlamentu na Slovensku. Tématem debaty byly výzvy pro Evropu v roce 2023. Účastníky nejvíce zajímaly evropské volby mimo jiné s ohledem dosavadní účast Čechů a Slováků v těchto volbách.  Studenti se rovněž dotkli například tématu zapojení mladých do veřejného života.

Na modelovém zasedání čeká účastníky mimo simulace vyjednávání v rámci legislativního procesu také další zajímavý doprovodný program. První den, kromě panelové diskuze, proběhlo představení agendy a seznamovací aktivity. Agendou tohoto modelového zasedání je Evropský akt o svobodě médií.

V pátek čeká účastníky před jednáním institucí EU zejména panelová diskuze na téma dezinformace s hosty za Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, České elfy a Gerulata Technologies. Následovat bude diskuzní aktivita na téma evropská bezpečnost s hosty mimo jiné z Univerzity obrany či Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

V sobotu mezi ranním a odpoledním jednáním institucí EU čeká účastníky další diskuzní aktivita, tentokrát na téma budoucnosti Evropské unie s poslanci Evropského parlamentu Markétou Gregorovou a Tomášem Zdechovským, zástupcem organizace EUROPEUM a státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenska Andrejem Stančíkem.

Poslední den programu proběhne workshop o možnostech pro mladé lidi v rámci programu Erasmus+, následovat bude závěrečné jednání institucí EU a zakončení celého modelového zasedání.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice, Kancelář Evropského parlamentu v České republice, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Eurocentrum Brno, Europe Direct Brno a Katedra politologie FSS MU.

Martin Míšek, EUTIS