Závěrečná konference v Praze ukončila letošní ročník projektu Rozhoduj o Evropě

Dub 12, 2023 | Aktuality

Brno, Praha – 12. dubna 2023 – Na konci března proběhla v Praze v Lichtenštejnském paláci závěrečná konference projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem Evropské politiky“ roku 2022, který pořádá společnost EUTIS o.p.s. ve spolupráci s Centrum pre európsku politiku (Bratislava) a s řadou českých i zahraničních partnerů. Na konferenci se setkali účastníci programu z řad středoškoláků s významnými hosty z České republiky i ze Slovenska – ůředníky, zástupci organizací či analytiky. Na celodenním programu byly celkem 4 panelové diskuze, během kterých vystoupili samotní účastníci a také mohli diskutovat s přítomnými osobnostmi různá aktuální témata.

První panelová diskuze byla na téma mladí lidé a možnosti participace a proběhla za účasti Lukáše Švaňu (Rada mládeže Slovenska), Aleše Sedláčka (Česká rada dětí a mládeže), Anežky Sechovcové (Dům zahraniční spolupráce) a Zdeňky Maškové (MŠMT ČR).  Hosté v debatě vyzdvihli vliv Evropského roku mládeže, který proběhl v roce 2022, kdy podle nich přispěl ke zlepšení postavení mládeže v rámci EU, zejména pak vyšší vliv Evropského koordinátora mládeže mezi evropskými institucemi. Vyzdvihli také práci s odkazem na výstupy z Evropského roku mládeže i po jeho skončení v rámci Evropského parlamentu či řadu projektů, které se prosadily v rámci Evropského roku mládeže, například Youth talks, Voice your vision a další. Hosté se rovněž vyjádřily k situaci ve školství, kde často není participace v mimoškolních aktivitách podporována. Doporučili v tomto směru účastníkům spolupráci právě s evropskými institucemi či případně zřizovatelem školy na lokální úrovni nebo i s místními organizacemi mládeže pro získání záštity, díky které pak mají vůči vedení škol lepší postavení a hlavně mohou na jednání s vedením vzít i zástupce organizace, která záštitu udělila. Na závěr hosté odpovídali na otázku účastníků, jaký vzkaz by měli pro mládež. Hosté se shodli, že je třeba přitvrdit v tlaku na státní i evropské orgány, aby se zabývali mladými, jejich tématy, potřebami a požadavky. Rovněž se shodli, že v rámci participace je potřeba začít s čímkoli, klidně tím nejmenším projektem, na který je možné navázat většími a většími projekty, díky kterým mohou skupiny mladých nakonec dosáhnout svých cílů.

Druhá panelová diskuze proběhla na téma co dělá EU pro mladé a jak se o EU učíme a proběhla za účasti Lukáše Švaňu (Rada mládeže Slovenska), Zuzany Wildové (Česká rada dětí a mládeže), Anežky Sechovcové (Dům zahraniční spolupráce) a Zdeňky Maškové (MŠMT ČR). Ve své úvodní prezentaci kládli účastníci důraz hlavně na program Erasmus+ a další možnosti účasti na aktivitách pořádaných Evropskou komisí. V tomto směru hosté připomněli programy DiscoverEU, výměny mládeže či Evropský sbor solidarity. Rovněž zdůraznily, že program Erasmus+ není zaměřen jen na vysokoškoláky a naopak účastníky povzbuzovali k tomu, aby se již na střední škole vydali na výměnný pobyt a byla vedena diskuze na výhody této výměny. Zejména hosté zdůrazňovali benefity, jaké mají výměnné pobyty při učení se cizím jazykům nebo při hledání práce, kdy Erasmus na životopisu je vždycky velkým bonusem, zejména pak při pohovorech do státních či zejména evropských institucí. Účastníci zmiňovali, že překážkou v cestách na Erasmus a další evropské projekty byl nejčastěji nedostatek informací či opět obstrukce vedení jejich škol, kdy například jim hrozili nutností opakovat ročník. Hosté připomněli možnost informovat se přes platformy EU, zejména pak Eurodesk, ale také opět možnost spolupráce se zřizovateli škol, kterí mohou na školu vyvinout určitou formu nátlaku například prezentací Erasmu na škole nebo přímo promluvit s vedením a žádat zjednání nápravy.

Třetí panel byl na téma dezinformace a evropská bezpečnost a pozvaní přijali Julie Buzalková (Ministerstvo vnitra ČR), Jindřich Přívratský (Evropské hodnoty), Lukáš Švaňa (Rada mládeže Slovenska) a Zuzana Wildová (Česká rada dětí a mládeže). Na úvod prezentovala dvojice účastníků pohled mladých lidí, účastníků projektu na toto téma. Účastníci konference pak debatovali v hojném počtu s hosty na téma dezinformací z Ruska a Číny, nebezpečí sociálních sítí, zejména pak platformy TikTok, společné evropské obranné politice či vlivu autoritářských režimů uvnitř EU. Hosté zdůrazňovali zejména nutnost ověřovat si informace, které přijímáme, ať už z tištěných, internetových či televizních médií, ale i od osobností, ze sociálních sítí. Dále pak hovořili o situaci v Maďarsku, vlivu války na Ukrajině na evropskou bezpečnost a dezinformační kampaň či o vládou sponzorovaných kampaních v rámci ČR, které mají odsoudit válku na Ukrajině a pomoci ukrajinským uprchlíkům. Zejména pak byla diskutována podobizna V. Putina v pytli na mrtvoly vyvěšená na budově Ministerstva vnitra, přičemž ozývaly se hlasy iniciativu chválící jako odvážnou, ale i hlasy kritizující státní sponzorování nevhodného umění.

Poslední panelovou diskuzí dne pan byla diskuze na téma budoucnost Evropské unie. Zde pozvání kromě  Lukáše Švaňu (Rada mládeže Slovenska) a Zuzany Wildové (Česká rada dětí a mládeže) také Eva Húsková (Odbor komunikace o evropských záležitostech, ÚV ČR) a Jindřich Pietras (Kancelář Evropského parlamentu v ČR). I zde v úvodu dva účastníci prezentovali názory mladých lidí na budoucnost EÚ. Hosté s účastníky pak debatovali zejména o budoucím rozšiřování evropské unie, přičemž padaly zmínky o západním Balkáně, Turecku, Ukrajině a Moldavsku či i o Kavkazských republikách. Dalším tématem byla možnost federalizace Evropské unie, přičemž převážil názor, že EU by měla posílit spolupráci v řadě oblastí, ale měla by zachovat samostatnost a suverenitu svých členských států, zejména pak pro zachování národních tradic, jazyků, ale i politické identity, protože politické rozdíly napříč EU jsou v některých palčivých otázkách příliš velké na to, aby se mohly sjednotit do jedné fungující entity.

Pokud se chcete seznámit s výstupy účastníků modelového zasedání institucí EU na téma dezinformace, evropská bezpečnost a budoucnost Evropské unie, můžete si prohlédnout videa na našem YouTube kanálu.

Organizační tým EUTIS o.p.s. tímto děkuje všem hostům, účastníkům, partnerům, sponzorům a spolupracovníkům, bez nichž by tento projekt nebyl možný! Rozhoduj o Evropě se vrátí pro ročník 2023/2024 a na podzim se opět těšíme na nové, ale i už známé tváře na regionálních seminářích v krajských městech. Rovněž se těšíme na opětovná setkání s řadou našich hostů, neboť věříme, že i oni díky Rozhoduj o Evropě získávají cenné informace pro práci s mládeží, jakož i pro práci v jiných státních a evropských institucích.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS. Modelové zasedání a konference byly podpořeny z programu Erasmus+. Partnery projektu jsou Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice, Kancelář Evropského parlamentu v České republice, Centrum pro Evropskou politiku (Bratislava), Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Eurocentrum Praha a Euroskop.